Image

Andriy Pylypenko

Doctor of Science (Economics), Professor

Head of the Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics Accounting and Business Consulting Department

Academician of Academy of Economics Sciences of Ukraine
Excellence in Education of Ukraine

Image

State and regional authorities have awarded him numerous times

Золотий знак ХНЕУ у Пилипенко А.А.

More than 300 scientific and educational works were published

Відповідно до наказу ...

Active participation in highly qualified personnel training and research activities

Image

Confirmed continuous training and professional development

Image

Відмінник освіти України (2014)

Академік Академії економічних наук України (2013)

Професор по кафедрі бухгалтерського обліку (2011)

Доктор економічних наук. Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (2009). Дисертація виконана на тему "Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання

Доцент по кафедрі бухгалтерського обліку (2003) 

Кандидат економічних наук. Спеціальність 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва (2000). Дисертація виконана на тему "Формування організаційно-економічного механізму забезпечення усталеної роботи підприємства" 

Студент факультету "Облік і аудит" Харківського державного економічного університету (1992-1997). Диплом з відзнакою

Підготував 275 праць наукового та навчально-методичного характеру, загальним обсягом 579,58 ум.-друк. арк. Особисто автору належить 269,36 ум.-друк. арк.

Серед них:
монографій - 20 (у тому числі 2 одноосібних, 10 у співавторстві та 8 розділів у колективних монографіях)
підручників та навчальних посібників - 7 (у тому числі 6 із грифом МОН)
статей у фахових виданнях - 114
статей, що представлені у Scopus (Scopus Author ID 36176193800)- 8; h-index=2

Нагороджений численними відзнаками державних та регіональних органів влади: стипендіат благодійного фонду підтримки авторів інтелектуальної власності ім. Н.А. Куцина (1996), стипендія Харківської обласної державної адміністрації імені М.І. Туган-Барановського (2003), подяка Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2005), стипендія Кабінету Міністрів України для молодих науковців (2005-2007), почесна грамота Міністерства Освіти і науки України (2009), почесна грамота Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (2009), переможець IV регіонального конкурсу "Молодий науковець Харківщини" (2009), почесна грамота Дзержинської районної ради м. Харкова (2009), почесна грамота Виконавчого комітету Харківської міської ради (2010), грамота Харківської обласної ради (2014), номінант всеукраїнської програми "Науковці України: еліта держави" (2014), подяка Харківського міського голови (2016), подяка Харківської обласної ради (2020), нагрудний знак Міністерства Освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2021).

The complete list of awards, honors, and achievements of prof. A. Pylypenko

Постійне підвищення кваліфікації та професійний розвиток

Член підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України (з 2010 по 2014 роки). З 2015 року - член підкомісії з обліку і оподаткування

Участь у науково-дослідній роботі та підготовці кадрів вищої кваліфікації (підготував сім кандидатів економічних наук та двох докторів філософії)

Член редакційної колегії наукових журналів, що визнані фаховими з економіки: "Економіка розвитку" та "Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу"

• Проблеми адаптації обліку до вимог системи стратегічного управління підприємством та інтегрованими структурами бізнесу
• Організація та змістовне наповнення навчального процесу в ЗВО
• Інформаційно-аналітична підтримка процесів розвитку підприємств та учасників промислових кластерів
• Управління знанням й консолідація інформації для потреб стратегічного обліку
• Фінансове, когнітивне та імітаційне моделювання
• Фінансовий та стратегічний аналіз життєдіяльності великомасштабних економіко-виробничих систем
• Організаційна трансформація бізнесу
• Використання збалансованої системи показників та стратегічних систем вимірювання в управлінні конкурентною поведінкою суб'єктів господарювання

з питаннями співробітництва звертатися через електронну пошту 'prof at aapil.xyz' або соціальні мережі


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44