Image

Пилипенко Андрій Анатолійович

доктор економічних наук, професор

завідувач кафедри обліку і бізнес-консалтингу Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця

Академік академії економічних наук України
Відмінник освіти України

Image

Нагороджений численними відзнаками державних та регіональних органів влади

Золотий знак ХНЕУ у Пилипенко А.А.

 Оприлюднено понад 300 праць наукового та навчально-методичного характеру

Відповідно до наказу ...

Активна участь у підготовці кадрів вищої кваліфікації та виконанні науково-дослідних робіт

Image

Постійне підвищення кваліфікації та професійний розвиток, підтверджені міжнародними сертифікатами

Image

Відмінник освіти України (2014)

Академік Академії економічних наук України (2013)

Професор по кафедрі бухгалтерського обліку (2011)

Доктор економічних наук. Спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (2009). Дисертація виконана на тему "Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання

Доцент по кафедрі бухгалтерського обліку (2003) 

Кандидат економічних наук. Спеціальність 08.06.01 - економіка підприємства і організація виробництва (2000). Дисертація виконана на тему "Формування організаційно-економічного механізму забезпечення усталеної роботи підприємства" 

Студент факультету "Облік і аудит" Харківського державного економічного університету (1992-1997). Диплом з відзнакою

Підготував 275 праць наукового та навчально-методичного характеру, загальним обсягом 579,58 ум.-друк. арк. Особисто автору належить 269,36 ум.-друк. арк.

Серед них:
монографій - 20 (у тому числі 2 одноосібних, 10 у співавторстві та 8 розділів у колективних монографіях)
підручників та навчальних посібників - 7 (у тому числі 6 із грифом МОН)
статей у фахових виданнях - 114
статей, що представлені у Scopus (Scopus Author ID 36176193800)- 8; h-index=2

Нагороджений численними відзнаками державних та регіональних органів влади:

стипендія Кабінету Міністрів України для молодих науковців (2005-2007), почесна грамота Міністерства Освіти і науки України (2009), почесна грамота Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту (2009), Лауреат премії Президента України для молодих учених (2010), нагрудний знак "Відмінник освіти України" (2014), нагрудний знак Міністерства Освіти і науки України «За наукові та освітні досягнення» (2021).

стипендіат благодійного фонду підтримки авторів інтелектуальної власності ім. Н.А. Куцина (1996), стипендія Харківської обласної державної адміністрації імені М.І. Туган-Барановського (2003), подяка Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації (2005), переможець IV регіонального конкурсу "Молодий науковець Харківщини" (2009), почесна грамота Дзержинської районної ради м. Харкова (2009), почесна грамота Виконавчого комітету Харківської міської ради (2010), грамота Харківської обласної ради (2014), номінант всеукраїнської програми "Науковці України: еліта держави" (2014), подяка Харківського міського голови (2016), подяка Харківської обласної ради (2020).

Повний перелік нагород, відзнак та досягнень проф. А.А. Пилипенко

Постійне підвищення кваліфікації та професійний розвиток

Член підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з економіки і підприємництва Міністерства освіти і науки України (з 2010 по 2014 роки). З 2015 року - член підкомісії з обліку і оподаткування

Участь у науково-дослідній роботі та підготовці кадрів вищої кваліфікації (підготував сім кандидатів економічних наук та двох докторів філософії)

Член редакційної колегії наукових журналів, що визнані фаховими з економіки: "Економіка розвитку" та "Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу"

• Проблеми адаптації обліку до вимог системи стратегічного управління підприємством та інтегрованими структурами бізнесу
• Організація та змістовне наповнення навчального процесу в ЗВО
• Інформаційно-аналітична підтримка процесів розвитку підприємств та учасників промислових кластерів
• Управління знанням й консолідація інформації для потреб стратегічного обліку
• Фінансове, когнітивне та імітаційне моделювання
• Фінансовий та стратегічний аналіз життєдіяльності великомасштабних економіко-виробничих систем
• Організаційна трансформація бізнесу
• Використання збалансованої системи показників та стратегічних систем вимірювання в управлінні конкурентною поведінкою суб'єктів господарювання

з питаннями співробітництва звертатися через електронну пошту 'prof at aapil.xyz' або соціальні мережі


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44