Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників

Текст автореферату та презентація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання"

Дисертацію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню концепції організації управління розвитком промислових підприємств. Розширене розуміння поняття інтегрована структура бізнесу та означене позиціювання суб’єктів господарювання в межах розробленого континууму інтеграційних форм. Інтеграцію зведено до накладення системи інтеграційних обмежень на діяльність підприємств. Інтеграційний розвиток в свою чергу підпорядковано реконфігуруванню складу учасників інтеграційних статур та перегляду параметрів інтеграційних обмежень. Визначено складові організації управління інтеграційним розвитком та запропоноване виділення відповідного контуру організації. Обґрунтовано спіральне представлення інтеграційного розвитку, динаміка якого підтримується відповідним механізмом управління. Критерієм ефективності функціонування такого механізму управління інтеграційним розвитком обрано зростання інтеграційного потенціалу підприємств, а теоретичним підґрунтям – теорію мультиагентських систем. Розширено модель кластерно-мережної взаємодії використанням динамічних стандартів функціонування. Провадження таких стандартів підпорядковано інституціональному проектуванню правил інтеграційної взаємодії. Розширено розуміння інтеграційної стратегії, яку підпорядковано проведенню трансформацій та забезпеченню трансферту знань й компетенцій.

Ключові слова: інтеграційний розвиток, організація управління, інтегрована структура бізнесу, континуум інтеграційних форм, інтеграційні обмеження, інституціональне проектування, трансферт компетенцій, інтегра-ційний потенціал, кластерно-мережна взаємодія, механізм управління інтеграційним розвитком.


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44