Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показниківТекст автореферату та презентація захисту дисертації на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук на тему "Організація управління інтеграційним розвитком суб'єктів господарювання" (2009 рік)

Одержані науково обґрунтовані результати в сукупності вирішують важливу проблему розбудови теоретико-методологічного та методичного забезпечення формування й розвитку інтегрованих об'єднань промислових підприємств. Об'єктом дослідження є процеси функціонування, розвитку та взаємодії локально організованих інтегрованих об’єднань промислових підприємств.