Management: tutorial

Менеджмент

Рекомендовано Міністерством Освіти і науки України як підручник для студентів вищих навчальних закладів

У підручнику розглянуто сутність менеджменту, його місце в системі управління, роль менеджерів і управлінців, еволюцію менеджменту, види організацій як об’єктів управління, функції та методи менеджменту, управлінські рішення та методи їх оптимізації, інформаційні системи та комунікації, стратегічні зміни та організаційний розвиток, ефективність менеджменту тощо.Підручник поєднує теоретичні основи менеджменту і методи практичного їх використання в діяльності організації. Таке поєднання теорії та практики у вивченні особливостей сучасного менеджменту суттєво підвищує ефективність засвоєння програмного матеріалу учбової дисципліни.Підручник адресовано, в першу чергу, студентам, аспірантам, викладачам вищих навчальних закладів. Він, безумовно, корисний також широкому колу практикуючих економістів, підприємців та керівникам організацій.

Пилипенко А.А. Менеджмент: підручник / А.А. Пилипенко, С.М. Пилипенко, І.П. Отенко. – Х.: Видавничий Дім "ІНЖЕК", 2005. – 456 с.

Гріф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-6324 від 09.12.2004 р.)

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ I. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

1. Поняття та сутність менеджменту

1.1. Природа менеджменту та управління
1.2. Предмет, об'єкт і методи дослідження менеджменту
1.3. Наукові основи менеджменту
Контрольні запитання

2. Розвиток теорії і практики менеджменту

2.1. Історичні передумови виникнення менеджменту
2.2. Класична школа управління
2.3. Теорії менеджменту, засновані на "доктрині людських відносин"
2.4. Менеджмент як наука
2.5. Сучасна парадигма менеджменту
Контрольні запитання

3. Організація, як об'єкт управління

3.1. Загальні характеристики організації
3.2. Внутрішнє середовище та зовнішнє оточення організації
3.3. Життєвий цикл організації
3.4. Організаційна культура
3.5. Менеджер в організації
Контрольні запитання

4. Місія і цілі організації

4.1. Природа місії організації
4.2. Цілі організації
4.3. Управління за цілями
Контрольні запитання

РОЗДІЛ II ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

5. Рішення як форма здійснення управління

5.1. Сутність рішень в менеджменті
5.2. Класифікація управлінських рішень
5.3. Процес прийняття управлінських рішень
Контрольні запитання

6. Методи прийняття та оптимізації управлінських рішень

6.1. Загальна характеристика методів прийняття управлінських рішень
6.2. Методи оцінки управлінських рішень
6.3. Моделювання і експериментування
6.4. Форми участі в процесі прийняття рішень
Контрольні запитання

РОЗДІЛ III. ВИДИ І ЗМІСТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

7. Функції менеджменту

7.1. Сутність, особливості функцій менеджменту
7.2. Взаємозв’язок загальних та конкретних функцій менеджменту
Контрольні запитання

8. Планування в організації

8.1. Сутність і принципи планування
8.2. Стратегічне планування як центральна частина стратегічного планування
8.3. Планування реалізації стратегії
8.4. Бізнес-планування в організації
Контрольні запитання

9. Функції організації в менеджменті

9.1. Сутність та особливості функції організації
9.2. Побудова організації
9.3. Характеристика управління
9.4. Ситуаційні фактори й організаційні структури
9.5. Характеристика організаційної діяльності
Контрольні запитання

10. Мотивація

10.1. Сутність та зміст мотивації
10.2. Змістовні теорії мотивації
10.3. Процесійні теорії мотивації
10.4. Мотиваційний механізм
Контрольні запитання

11. Управлінський контроль

11.1. Сутність і зміст контролю
11.2. Види контролю
11.3. Процес контролю
11.4. Система управлінського контролю
Контрольні запитання

12. Лідерство

12.1. Керівник в організації
12.2. Лідерство: природа й визначення поняття
12.3. Типологія стилів керівництва
12.4. Ситуаційні підходи до ефективного лідерства
Контрольні запитання

13. Конфлікт та їх розвиток

13.1. Природа конфлікту
13.2. Причини й модель процесу конфлікту
13.3. Управління конфліктною ситуацією
13.3. Управління стресами
Контрольні запитання

РОЗДІЛ IV. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ

14. Комунікації в системі управління

14.1. Сутність комунікацій
14.2. Комунікаційний процес
14.3. Шляхи подолання бар’єрів ефективного обміну інформацією
Контрольні запитання

15. Система забезпечення процесу менеджменту

15.1. Інформаційне забезпечення
15.2. Комп’ютерні інформаційні системи підприємства
15.3. Документацій не забезпечення менеджменту
Контрольні запитання

16. Методи менеджменту

16.1. Сутність методів менеджменту
16.2. Економічні методи менеджменту
16.3. Організаційно-розпорядчі методи
16.4. Соціально-психологічні методи менеджменту
Контрольні запитання

РОЗДІЛ V. УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЦТВОМ

17. Виробничий менеджмент

17.1. Сутність і зміст системи виробничого менеджменту
17.2. Організація і управління виробничим менеджментом
17.3. Підприємство в системі ринкових відносин
Контрольні запитання

18. Основи інноваційної діяльності

18.1. Сутність, цілі і основні напрямки інноваційної діяльності підприємства
18.2. Інноваційний процес
18.3. Формування інноваційного потенціалу підприємства
Контрольні запитання

19. Управління маркетингом

19.1. Сутність, цілі і функції маркетингу
19.2. Характеристика маркетингової діяльності
19.3. Управління маркетинговою діяльністю підприємства
Контрольні запитання

20. Управління персоналом в організації

20.1. Концепція управління персоналом в організації
20.2. Формування ефективного працюючого персоналу
20.3. Ділова кар'єра та її організація
Контрольні запитання

РОЗДІЛ VI. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ

21. Забезпечення ефективності діяльності організації

21.1. Значення ефективності, її види
21.2. Поняття про фактори ефективності
Контрольні запитання

22. Управління змінами

22.1. Основні поняття управління організаційними змінами
22.2. Моделювання стратегічних змін
22.3. Подолання опору організаційними змінами
Контрольні запитання

ПЕРЕЛІК ЛІТЕРАТУРИ


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44