Монографія "Інтеграційний розвиток суб'єктів господарювання"

ІНТЕГРАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ТА ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ

Іванов Ю.Б., Пилипенко А.А. Інтеграційний розвиток суб’єктів господарювання: теоретичне обґрунтування та організація управління. Монографія. – Харків: ВД "Інжек", 2012. – 400 с. Укр. мова

Монографію присвячено теоретико-методологічному обґрунтуванню концепції організації управління інтеграційним розвитком промислових підприємств, підпорядкованого реконфігуруванню складу учасників інтеграційних статур та перегляду параметрів інтеграційних обмежень. Розширене розуміння поняття інтегрована структура бізнесу та означене позиціювання суб’єктів господарювання в межах розробленого континууму інтеграційних форм. В розрізі обґрунтованого спірального представлення інтеграційного розвитку, динаміка якого підтримується відповідним механізмом управління, визначено складові організації управління розвитком та обґрунтовано параметри інституціонального проектування правил інтеграційної взаємодії. Критерієм ефективності функціонування механізму управління інтеграційним розвитком обрано зростання інтеграційного потенціалу підприємств, а теоретичним підґрунтям – теорію мультиагентських систем. Розширено модель кластерно-мережної взаємодії використанням динамічних стандартів функціонування, а розуміння інтеграційної стратегії, підпорядковано проведенню трансформацій та забезпеченню трансферту знань й компетенцій. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

Теоретичний та модельний базис даної монографії, представлені як додатки до наукової праці та структуровані за відповідними змістовними блоками, розміщені у мережі Internet за цим посиланням

ЗМІСТ

Умовні позначення
Вступ

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи активізації процесів інтеграційного розвитку національних суб’єктів господарювання

1.1. Трансформація змісту організаційного розвитку в інтеграційних умовах економіки інформаційного суспільства
1.2. Інтеграційне підґрунтя й динаміка розвитку національних суб’єктів господарювання
1.3. Інтеграційна сутність та зміст об’єднання підприємств в умовах структурно-інноваційних трансформацій національної економіки
1.4. Концептуальні підходи до обґрунтування інтеграційних процесів суб’єктів господарювання

РОЗДІЛ 2. Теоретико-методологічний базис організації управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання

2.1. Формування контуру організації управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання
2.2. Методологічні засади організації управління процесами інтеграційного розвитку
2.3. Концепція організації управління інтеграційною діяльністю
2.4. Відбиття архітектури інтегрованої цілісності та її впливу на рівень розвитку інтеграційного потенціалу суб’єктів господарювання

РОЗДІЛ 3. Інстутиціональне підґрунтя організації управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання

3.1. Сутність та особливості проектування простору рекурентної інституціоналізації взаємодії суб’єктів господарювання
3.2. Моделювання інституціональної динаміки взаємодії учасників інтеграційного розвитку
3.3. Організація управління інтеграційним розвитком гібридних гетерархічних утворень і кластерно-мережних структур
3.4. Моделювання взаємодії акторів у межах інституціональної ресурсно-екологічної ніші

РОЗДІЛ 4. Стратегічні аспекти організації управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання

4.1. Особливості організації стратегічного управління розвитком квазіінтегрованих суб’єктів господарювання
4.2. Ресурсно-компетентнісна концепція організації управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання
4.3. Моделювання конкурентної поведінки в умовах дії інтеграційних обмежень засобами збалансованої системи показників
4.4. Регламентування трансформаційних змін в процесі управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання

РОЗДІЛ 5. Організація управління інноваційним знанням й компетенціями інтегрованих суб’єктів господарювання

5.1. Обліково-аналітичне забезпечення формалізації знань у інтегрованому інституціонально-інформаційному середовищі взаємодії
5.2. Трансферт компетенцій як основа інтеграційного розвитку
5.3. Онтологічна модель мультиагентського механізму управління квазіінтегрнованими суб’єктами господарювання

РОЗДІЛ 6. Моделювання взаємодії агентів в процесі інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання

6.1. Моделювання віртуальної взаємодії суб’єктів господарювання в рамках впливу інтеграційних обмежень
6.2. Організація інтеграційної взаємодії суб’єктів господарювання учасників розширеного логістичного ланцюга створення вартості
6.3. Організація управління субконтрактними відосинами інтегрованих суб’єктів господарювання

Висновки 
Література

Додатки (представлені як електронний додаток до друкованого видання на СD-диску та у вигляді сайту):
Змістовний блок А – Теоретичне підґрунтя управління інтеграційним розвитком суб’єктів господарювання
Змістовний блок Б – Тенденції до поширення інтеграційних процесів
Змістовний блок В – Характеристика найбільших інтегрованих структур бізнесу
Змістовний блок Д – Інтегративні тенденцій підприємств машинобудування
Змістовний блок Е – Інтеграційна динаміка окремих суб’єктів господарювання
Змістовний блок Ж – Розкриття теоретико-методологічного базису інтеграційного розвитку суб’єктів господарювання
Змістовний блок З – Економіко-математичне обґрунтування ефективності організації управління інтеграційним розвитком
Змістовний блок И – Організація управління в кластерно-мережних та віртуальних структурах
Змістовний блок К – Характеристика кластеру залізничного машинобудування
Змістовний блок Л – Організація управління мультиагентською взаємодіїю та критерії процедур матчингу агентів
Змістовний блок М – Імітаційне моделювання інтеграційного розвитку
Змістовний блок Н – Організація управління трансфертом знань та компетенцій
Змістовний блок О – Організація управління субконтрактними відосинами інтегрованих суб’єктів господарювання

 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44