Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА

Пилипенко А.А. Організація управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства: монографія / Пилипенко А.А., Литвиненко А.О. – Харків: ФОП Здоровий Я.А., 2015. – 236 с. Укр. мова.

Монографію присвячено теоретичному обґрунтуванню й розробці методичного забезпечення управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства. Уточнено понятійно-категоріальний базис дослідження, розроблено концептуальні положення організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства та запропоновано онтологічну модель відповідного механізму управління. Доведена доречність розгляду потенціалу розвитку матеріально-технічної бази підприємства як цільового орієнтиру для розробленого механізму. Інтегральне оцінювання такого потенціалу запропоновано здійснювати на основі розробленої ієрархічної моделі нечіткого логічного висновку, яка враховує ефективність використання наявної комбінації активів й бізнес-процесів підприємства у сполученні з спроможністю трансформаційного перегляду такої комбінації. Орієнтування на потенціал дозволило обґрунтувати параметри стратегічної поведінки підприємства у сфері розвитку елементів матеріально-технічної бази та ви-значити особливості його ресурсної стратегії. Стратегічний процес пов’язано з формуванням організаційно-мотиваційного забезпечення управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства. В розрізі варіантів стратегічної поведінки підприємства визначено напрямки удосконалення інструментів реалізації управлінського впливу. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практич-них робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ЗМІСТ

Передмова

Розділ 1. Сучасні проблеми забезпечення розвитку матеріально- технічної бази підприємств

1.1. Передумови розвитку матеріально-технічної бази вітчизняних промислових підприємств
1.2. Диференціація підходів до визначення змісту поняття матеріально- технічної бази підприємства
1.3. Економічна сутність та зміст процесів розвитку матеріально- технічної бази підприємства

Розділ 2. Теоретичні основи організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

2.1. Онтологічне моделювання механізму управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства
2.2. Концептуальні засади організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

Розділ 3. Системний аналіз об’єктів розвитку матеріально-технічної бази підприємств

3.1. Стан розвитку матеріально-технічної бази підприємств машинобудування
3.2. Оцінка ефективності використання матеріально-технічної бази підприємств машинобудування
3.3. Аналіз особливостей та типологізація систем управління розвитком матеріально-технічної бази промислових підприємств

Розділ 4. Стратегічний аспект оцінювання та реалізації потенціалу розвитку матеріально-технічної бази підприємства

4.1. Оцінка інноваційної сприйнятливості підприємства як основа визначення орієнтирів роботи механізму управління розвитком його матеріально-технічної бази
4.2. Обґрунтування методичного підходу до інтегрального оцінювання потенціалу розвитку матеріально-технічної бази підприємства
4.3. Обґрунтування глобальної стратегічної поведінки підприємства у сфері реалізації потенціалу розвитку його матеріально-технічної бази

Розділ 5. Методичні засади удосконалення механізму управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

5.1. Реалізація стратегії розвитку матеріально-технічної бази підприємства в рамках сформованого механізму управління
5.2. Соціальна складова організації управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства
5.3. Удосконалення інструментального забезпечення механізму управління розвитком матеріально-технічної бази підприємства

Висновки
Список використаних джерел


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44