Програма курсу Організація бухгалтерського обліку  

ПРОГРАМА КУРСУ "ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ"
для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит"
денної форми навчання (2016 рік)

Подано тематичний план навчальної дисципліни та її зміст за модулями й темами. Вміщено плани лекцій, практичних, лабораторних та семінарських занять, матеріали для закріплення знань (самостійну роботу, контрольні запитання), методичні рекомендації щодо оцінювання знань студентів, професійні компетентності, якими повинен володіти студент після вивчення дисципліни. Рекомендовано для студентів спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит» денної форми навчання.

 

Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показниківМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ ТА ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНИХ РОБІТ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ БАКАЛАВР (напрям підготовки 6.030509) МАГІСТР (спеціальність 8.03050901) З ОБЛІКУ І АУДИТУ (2013 рік)

Розглянуто порядок написання та оформлення дипломної роботи бакалаврів і магістрів, наведено перелік тем, що пропонуються до написання, вимоги до оформлення роботи, а також запропоновано приклади до оформлення основних структурних елементів роботи. Рекомендовано для студентів факультету «Облік і аудит» напряму підготовки 6.030509 та спеціальності 8.03050901


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44