Організація обліково-аналітичного забезпечення  стратегічного розвитку підприємства

ОРГАНІЗАЦІЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: наукове видання / А.А. Пилипенко. – Х.: ВИД. ХНЕУ, 2007. – 276 с.

Присвячено дослідженню напрямків та особливостей формування обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства. З позицій системного підходу обґрунтовано склад, структуру, принципи функціонування й методологію впровадження обліково-аналітичних систем, орієнтованих на підтримку процесів прийняття рішень та управління знаннями підприємств. Значної уваги приділено розгляду інформаційного забезпечення логістичних процесів та особливостей інформаційної підтримки стратегічного партнерства підприємств. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи організації обліково-аналітичного забезпечення

1.1. Поняття стратегічного розвитку підприємства в умовах економіки інформаційного суспільства
1.2. Передумови організації обліково-аналітичного забезпечення прийняття стратегічних рішень
1.3. Управління знанням у системі обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства

2. Організаційна регламентація обліково-аналітичного процесу

2.1. Системний підхід до проблем організації обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства
2.2. Проектно-орієнтований підхід до розробки системи стратегічного обліку
2.3. Управління змінами й опором персоналу в процесі реалізації проекту реорганізації облікової системи

3. Інформаційна підтримка стратегічного управління бізнес-процесами підприємства

3.1. Особливості організації обліково-аналітичного забезпечення в умовах функціонування логістичної системи підприємства
3.2. Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління витратами
3.3. Методичні аспекти впровадження засобів інформаційної підтримки логістичного управління 

4. Організація інформаційного забезпечення кластерно-сітьової стратегії розвитку

4.1. Концептуальні основи формування стратегії розвитку промислового кластера
4.2. Особливості організації інформаційного забезпечення в умовах стратегічного партнерства підприємств
4.3. Організація управління інноваційним знанням у процесі інте-граційного розвитку підприємства

Висновок
Література
Додатки

Текст монографії у репозиторії бібліотеки ХНЕУ


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44