Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників

ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ІНТЕГРОВАНИМИ СТРУКТРУРАМИ БІЗНЕСУ В КОНТЕКСТІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ

Пилипенко А.А. Організація управління інтегрованими структурами бізнесу в контексті збалансованої системи показників: монографія / А.А. Пилипенко, І.В. Ярошенко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 152 с.

В монографії розглянуто питання теоретичного обґрунтування й розробки методичного забезпечення формування механізму управління інтегрованими структурами бізнесу, заснованого на використанні збалансованої системи показників. Розглянуто особливості застосування стратегічних систем вимірювання суб’єктами господарювання в контексті розширеного розуміння змісту поняття інтегрована структура бізнесу. Вироблено нове розуміння стратегії інтегрованої структури, орієнтоване на виділення інтеграційної складової та визначення ролей учасників інтеграційного утворення й корпоративного центру. Запропоновано референтну модель впровадження збалансованої системи показників. Доведено необхідність орієнтації стратегічних імперативів діяльності інтегрованої структури на зростання її капіталізації й ринкової вартості. Запропоновано використання розробленого сценарію проведення ІРО як елементу нормативно-регламентаційного забезпечення стратегічного спрямування діяльності інтегрованих утворень. Удосконалено інструментарій впровадження збалансованої системи показників.Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Динаміка розвитку й передумови виникнення інтегрованих структур бізнесу в коксохімічній та металургійній галузях промисловості України

1.1. Тенденції світового й національного ринків коксохімічної й металургійної продукції та їх інтегративне підґрунтя
1.2. Теорія й практика організації інтегрованих структур різних форм капіталу

Розділ 2. Особливості розробки стратегії й формування системи стратегічного управління розвитком інтегрованої структури бізнесу

2.1. Капіталізація й первинне розміщення акцій як передумова забезпечечення сталого економічного зростання інтегрованої структури бізнесу
2.2. Стратегія інтегрованої структури бізнесу та особливості її ідентифікації
2.3. Розвиток стратегічних систем вимірювання та виникнення альтернативних концепцій їх представлення

Розділ 3. Впровадження механізму управління інтегрованою структурою заснованого на використанні збалансованих показників

3.1. Референтна модель впровадження збалансованої системи показників в практику господарювання національних інтегрованих структур бізнесу
3.2. Відображення розробки й реалізації стратегії розвитку інтегрованих структур коксохімічної й металургійної промисловості України в збалансованій системі показників

Розділ 4. Методичний підхід до вдосконалення управління інтегрованими структурами бізнесу на базі збалансованої системи показників

4.1. Вдосконалення інструментарію процесу формування стратегічних імперативів діяльності інтегрованих структур бізнесу
4.2. Організація функціонування механізму стратегічного управління інтегрованим утворенням, орієнтованого на збалансовану систему показників

Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки

 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44