Збалансована система показників

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ
(антологія зарубіжного досвіду)

Кизим М.О. Збалансована система показників: монографія / М.О. Кизим, А.А. Пилипенко, В.А. Зінченко. – Харків: ВД "Інжек", 2007. – 192 с.

Присвячено дослідженню напрямків та особливостей розробки збалансованої системи показників. З позицій системного підходу обґрунтовано принципи побудови й методологію впровадження даної концепції та визначено можливості її застосування для створення синергії й стратегічної єдності інтегрованих об’єднань підприємств. Головною відмінністю даного видання є орієнтація не на розгляд переваг й відображення особливостей концепції збалансованої системи показників, а орієнтація саме на обґрунтування послідовності її впровадження, інтеграцію її з наявною системою менеджменту підприємства й його бізнес-процесами та надання необхідного інструментарію розробникам. Рекомендовано для наукових працівників, фахівців, аспірантів, практичних робітників і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи розробки збалансованої системи показників

1.1. Стратегічна система вимірювання: новий підхід до показників оцінки ефективності
1.2. Стратегічні показники та альтернативні концепції їх представлення
1.3. Референтна модель реалізації концепції збалансованої системи показників

2. Стратегічна єдність організації та збалансована система показників

2.1. Створення синергії організації за допомогою збалансованої системи показників
2.2. Інструментарій та методи організації впровадження збалансованої системи показників
2.3. Інтеграція збалансованої системи показників в систему управління підприємством

3. Практична реалізація концепції збалансованої системи показників

3.1. Зарубіжний досвід розробки й впровадження збалансованої системи показників в практику господарювання
3.2. Особливості впровадження збалансованої системи показників в умовах пострадянського простору
3.3. Порівняльний аналіз та характеристика програмного забезпечення для збалансованої системи показників

Висновки
Перелік використаних джерел
Додатки 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44