Стратегічне управління інноваційним розвитком корпоративного підприємства на основі логістичного підходу

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ РОЗВИТКОМ КОРПОРАТИВНОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЛОГІСТИЧНОГО ПІДХОДУ

Стратегічне управління інноваційним розвитком корпоративного підприємства на основі логістичного підходу : монографія / А. А. Пилипенко, О. Є. Попов, І. П. Дзьобко та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Пилипенка та д-ра екон. наук, проф. О. Є. Попова. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2017. – 404 с.

Вагомою передумовою успішної структурно-інноваційної перебудови економіки України є мобілізація усіх резервів підвищення ефективності діяльності вітчизняних корпоративних підприємств. Особливе місце середтаких резервів посідають використання наявних можливостей ресурсо-збереження, підпорядкування всіх процесів підприємства вимозі розкриття власного потенціалу, забезпечення дбайливого використання ресурсів та задоволення платоспроможного попиту, з відповідною переорієнтацією менеджменту підприємства на логістичний підхід. Визначено особливості формування механізму управління потоковими процесами корпоративного підприємства та розроблено відповідне організаційне забезпечення. Обґрунтовано сценарії стратегічної поведінки підприємства у функціональних сферах логістики, засновані на результатах оцінювання стану управління потоковими процесами. Розроблено процедуру взаємного погодження потокових процесів корпоративного підприємства. Визначено особливості організації інноваційної діяльності в умо-вах потокового подання діяльності корпоративного підприємства. Сформовано методичний підхід до обґрунтування параметрів ресурсної стратегії корпоративного підприємства.

Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Проблеми та перспективи використання логістичного підходу в управлінні розвитком корпоративного підприємства

1.1. Економічна сутність і змістовність ресурсного забезпечення програми розвитку корпоративного підприємства
1.2. Роль і місце логістичної концепції організаціїпотокових процесів в управлінні розвитком корпоративного підприємства
1.3. Концептуальні положення щодо організації управління потоковими процесами корпоративного підприємства на основі логістичного підходу

Розділ 2. Теоретико-методичні засади формування механізму управління потоковими процесами корпоративного підприємства

2.1. Логістична концепція управління ресурсним забезпеченням діяльності корпоративного підприємства
2.2. Механізм управління потоковими процесами корпоративного підприємства
2.3 Стратегічне планування ресурсного забезпечення розвитку корпоративного підприємства

Розділ 3. Технологія оцінювання стану управління потоковими процесами корпоративних підприємств

3.1. Особливості й умови реалізації логістичного підходу до стратегічного управління потоковими процесами корпоративних підприємств
3.2. Структурування ресурсного потенціалу корпоративного підприємства в контексті оцінювання повноти управління його формуванням і використанням
3.3. Формування методологічного підходу до оцінювання стану управління потоковими процесами корпоративного підприємства
3.4. Оцінювання ступеня логістизації елементів системи управління потоковими процесами корпоративного підприємства

Розділ 4. Вплив потокових процесів на організацію інноваційної діяльності корпоративного підприємства

4.1. Трансформація змістовності інноваційної діяльності у ході провадження логістичного управління на корпоративному підприємстві
4.2. Реалізація функцій управління інноваціями в умовах потокового подання діяльності корпоративного підприємства
4.3. Сутність і структура організаційного забезпечення інноваційної діяльності у сфері логістики

Розділ 5. Методичні засади формування ресурсно-логістичної стратегії корпоративного підприємства

5.1. Формування ресурсної стратегії корпоративного підприємства та обґрунтування сценаріїв його стратегічної поведінки в функціональних сферах логістики
5.2. Оцінювання стратегічних потреб корпоративного підприємства у ресурсному забезпеченні його діяльності
5.3. Обґрунтування процедури управління взаємною узгодженістю потокових процесів корпоративного підприємства
5.4. Планування постачальницько-збутового процесу в системі стратегічного управління ресурсним забезпеченням діяльності корпоративного підприємства

Розділ 6. Розвиток організаційно-методичного забезпечення управління потоковими процесами корпоративних підприємств на основі логістичного підходу

6.1. Формування організаційно-мотиваційного забезпечення управління потоковими процесами корпоративного підприємства
6.2. Організаційне проектування системи управління ресурсним забезпеченням діяльності корпоративного підприємства
6.3. Удосконалення інформаційного забезпечення механізму управління потоковими процесами корпоративного підприємства

Висновки
Використана література
Додатки


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44