Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

Пилипенко А.А. Конкурентоспроможність продукції промислового підприємства: організація управління та маркетингове забезпечення : монографія / А. А. Пилипенко, О. В. Фартушняк, І. Ю. Пасічник. – Харків: ФОП Лібуркіна Л.М., 2017. – 280 с.

Монографія являє собою дослідження теоретичних та практичних проблем управління конкурентоспроможністю продукції у тісному взаємозв’язку зі змінами кон’юнктури ринку та маркетинговою стратегії. Розроблено процедуру визначення рівня конкурентоспроможності продукції та науково-методичний підхід до обґрунтування керівних впливів системи управління нею. Суттєву увагу приділено розробці рекомендацій з підвищення ефективності використання маркетингового інструментарію в системі управління конкурентоспроможності продукції. Рекомендовано для вчених-економістів, викладачів, аспірантів та студентів, фахівців підприємств, а також тих, хто цікавиться проблемами конкурентоспроможності продукції та маркетинговою стратегією.

ЗМІСТ

Передмова

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

1.1. Концептуальне підґрунтя та проблемне поле реалізації конкурентних переваг промислового підприємства
1.2. Економічна сутність конкурентоспроможності продукції підприємства та передумови організації управління нею в турбулентному середовищі
1.3. Теоретичні положення з організації управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства

РОЗДІЛ 2. МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОН'ЮНКТУРИ РИНКУ ЯК ОСНОВА ОРГАНІЗАЦІЇ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

2.1. Сутнісна характеристика кон'юнктури ринку в контексті розвитку стратегічного маркетинг-менеджменту підприємства
2.2. Систематизація кон'юнктуроутворюючих факторів ринку та ідентифікація їх впливу на конкурентоспроможність продукції підприємства
2.3. Інтеграція інструментарію маркетингових досліджень кон'юнктури ринку в систему управління конкуренто-спроможністю продукції підприємства

РОЗДІЛ 3. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Критичний огляд сучасних підходів до оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції промислового підприємства
3.2. Концептуальні засади організації маркетингових досліджень кон'юнктури ринку як складової управління конкурентоспроможністю продукції підприємства
3.3. Діагностика рівня конкурентоспроможності продукції в контексті реалізації конкурентних переваг підприємства

РОЗДІЛ 4. СИНТЕЗ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

4.1. Обґрунтування важелів впливу та оцінка стану організації управління конкурентоспроможністю продукції підприємств машинобудування
4.2. Формування системи управління конкуренто-спроможністю продукції, орієнтованої на використання маркетингової стратегії підприємства для обґрунтування керівних впливів
4.3. Регулювання керівних впливів системою управління конкурентоспроможністю продукції в короткостроковому періоді в розрізі елементів стратегій маркетинг-міксу підприємства

РОЗДІЛ 5. МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОДУКЦІЇ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА

5.1. Теоретичні засади формування маркетингового забезпечення стратегічного управління конкурентоспроможністю продукції промислового підприємства
5.2. Оцінка ефективності використання маркетингового інструментарію в процесі управління конкурентоспроможністю продукції промислових підприємств
5.3. Науково-методичний підхід до узгодження керівних впливів системи управління конкурентоспроможністю продукції з композицією стратегічного профілю вибору маркетингової стратегії промислового підприємства

Висновки
Список використаних джерел


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44