Монографія "Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємтв та їх об'єднань"

ФОРМУВАННЯ ОБЛІКОВО-АНАЛІТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ ПІДПРИЄМСТВ ТА ЇХ ОБ'ЄДНАНЬ

Пилипенко А.А. Формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об'єднань: монографія / А.А. Пилипенко, І.П. Дзьобко, О.В. Писарчук; за заг. ред. докт. екон. наук, доцента Пилипенко А.А. - Х.: Вид. ХНЕУ, 2011. - 344 с. (Укр. мов.)

На системній основі розкрито склад і структуру, особливості формування та принципи функціонування, методологію і концептуальне підґрунтя впровадження обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх інтегрованих об’єднань. Особливість пропозицій міститься у прийнятті датацентричної організації облікового процесу при його орієнтуванні на підтримку прийняття рішень у сфері менеджменту логістичних витрат та управління знаннями підприємств. Значної уваги приділено розкриттю аспектів стратегічності у бухгалтерському обліку при проектно-процесному представленні життєдіяльності суб’єктів господарювання та обранні ресурсно-компетентністного підходу до забезпечення управління ними. Рекомендовано для наукових працівників, аспірантів, фахівців-практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.

 

ЗМІСТ

Вступ

1. Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств та їх об’єднань

1.1. Сутність і зміст процесів управління витратами та їх місце в системі стратегічного розвитку підприємства
1.2. Технологія та особливості формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами суб’єктів господарювання
1.3. Інноваційні витрати та їх місце в організації обліково-аналітичного процесу підприємств та їх об’єднань

2. Системний підхід до проблем формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами підприємств

2.1. Теоретико-методологічний базис та концепція обліково-аналітичної підтримки системи управління витратами підприємств та їх об’єднань
2.2. Особливості розбудови обліку витрат у процесній парадигмі організації управління підприємством
2.3. Особливості управління витратами проектно-орієнтованих інноваційних підприємств
2.4. Особливості формування та використання обліково-аналітичного забезпечення в умовах проектно-процесного підходу до реалізації та ресурсного обґрунтування інтеграційних процесів суб’єктів господарювання

3. Особливості формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами в умовах функціонування логістичної системи підприємства

3.1. Процесний підхід до розуміння функціонування логістичної системи підприємства
3.2. Індикативна оцінка витрат функціонування логістичної системи підприємства
3.3. Формування обліково-аналітичного забезпечення функціонування логістичної системи підприємства

4. Облік і аналіз інноваційних витрат підприємств та їх об’єднань

4.1. Моніторинг середовища як основа формування обліково-аналітичного забезпечення управління витратами
4.2. Формування облікового та аналітичного забезпечення при плануванні інноваційних витрат
4.3. Аналіз і оцінювання результативності інноваційних витрат

5. Стратегічний облік в управлінні витратами інтегрованих об’єднань суб’єктів господарювання

5.1. Організація обліково-аналітичної підтримки стратегічного управління витратами та консолідованим знанням у системі інтеграційного розвитку підприємств
5.2. Розвиток облікового моделювання в системі управління витратами інтегрованих суб’єктів господарювання
5.3. Розбудова збалансованої системи показників як складової обліково-аналітичного забезпечення управління трансакційними та консолідованими витратами

Висновки
Література
Додатки

 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44