Економіка праці та соціально-трудові відносини. Навчальний посібник (з грифом МОН)

Економіка праці та соціально-трудові відносини

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів (протокол №2 від 25.09.2003 р.)

У навчальному посібнику розкрито основні проблеми, що виникають в сфері соціально-трудових відносин. Належну увагу приділено висвітленню тем, які передбачені навчальною програмою. Ґрунтовно викладено механізм функціонування сучасного ринку праці, зайнятості і безробіття, управління продуктивністю, вартістю робочої сили, організацією, нормування та оплату праці, її державне регулювання, аналіз трудових показників. Посібник розрахований на студентів економічних вузів, спеціалістів в галузі праці і соціально-трудових відносин. 

Пилипенко А.А. Економіка праці та соціально-трудові відносини: навчальний посібник / С.М. Пилипенко, А.А. Пилипенко, І.П. Отенко. – Харків: ВИД. ХНЕУ, 2004. – 224 с.

Гриф надано Міністерством освіти і науки України (Лист №14/18.2-1172 від 02.06.2004 р.)

ЗМІСТ

Передмова

1. Об’єкт, предмет і завдання дисципліни

1.1. Основні поняття і категорії
1.2. Методи управління суспільною працею
1.3. Наукові основи управління суспільною працею
Контрольні запитання та завдання

2. Трудові ресурси та трудовий потенціал суспільства

2.1. Населення як суб'єкт соцiально-економiчних відносин, його якісна характеристика
2.2. Соціально-економічна характеристика трудових ресурсів
2.3. Трудовий потенціал
Контрольні запитання і завдання

3. Праця як сфера життєдіяльності та провідний чинник виробництва

3.1. Праця: основні елементи, види, зміст і форми
3.2. Суспільно організована праця
3.3. Форми управління працею в ринкових умовах
Контрольні питання і завдання

4. Соціально-трудові відносини як система

4.1. Сутність соціально-трудових відносин
4.2. Фактори формування й оцінки соціально-трудових відносин
4.3. Формування системи соціально-трудових відносин
Контрольні питання і завдання

5. Механізм функціонування системи соціально-трудових відносин: організаційний аспект

5.1. Сутність механізму функціонування системи
5.2. Управління трудовими ресурсами
5.3. Організаційна структура державних органів управління трудовими ресурсами в Україні
5.4. Новий зміст соціальної політики
5.5. Напрями соціальної політики уряду України
Контрольні питання та завдання

6. Соціальне партнерство

6.1. Сутність і завдання соціального партнерства в ринкових умовах
6.2. Зміст и механізм соціального партнерства
6.3. Колективні договори
6.4. Правові та організаційні проблеми становлення соціального партнерства в україні
Контрольні запитання і завдання

7. Ринок працi та його регулювання

7.1. Ринок працi в системi ринкових відносин
7.2. Основнi компоненти ринку працi i механiзм iх взаємодii
7.3. Державне регулювання ринку праці
Контрольнi питання та завдання

8. Соціально-трудові відносини зайнятості

8.1. Сутність і цілі державної політики зайнятості
8.2. Види та форми зайнятості
8.3. Механізм регулювання зайнятості населення в україні
8.4. Безробіття: причини, особливості, соціальний захист населення
Контрольні запитання та завдання

9. Планування праці

9.1. Планування чисельності персоналу підприємства
9.2. Планування продуктивності праці на підприємстві
9.3. Планування фонду оплати праці персоналу
Контрольні запитання та завдання

10. Організація праці

10.1. Сутність і завдання організації праці
10.2. Елементи організації праці. поділ і кооперація праці
10.3. Організація та обслуговування робочих місць
10.4. Умови праці та фактори, що їх визначають
10.5. Нормування праці
Контрольні запитання та завдання

11. Продуктивність і ефективність праці

11.1. Сутність і значення ефективності виробництва продуктивності праці
11. 2. Показники і методи вимірювання продуктивності праці
11. 3. Фактори і резерви продуктивності праці
11. 4. Програми управління продуктивністю праці
Контрольні запитання та завдання

12. Політика доходів і оплата праці

12.1. Сутність заробітної плати
12.2. Принципи і складові елементи організації заробітної плати
12.3. Структура, форми та системи оплати праці, перспективи і тенденції їх розвитку
12.4. Ринкові механізми регулювання трудових доходів
Контрольні запитання та завдання

13. Аналіз, звітність і аудит у сфері праці

13.1. Задачі аналізу і аудиту в сфері праці
13.2. Аналіз забезпеченості підприємства кадрами
13.3. Аналіз продуктивності праці
13.4. Аналіз трудомісткості продукції
13.5. Аналіз використання фонду заробітної плати
13.6. Аналіз соціального розвитку підприємства
Контрольні запитання та завдання

14. Моніторинг соціально-трудової сфери як інструмент регулювання й удосконалення соціально-трудових відносин

14.1. Сутність і зміст моніторингу соціально-трудової сфери
14.2. Показники і індикатори моніторингу соціально-трудових відносин
Контрольні запитання та завдання

15. Міжнародна організація праці та її вплив на розвиток соціально-трудових відносин

15.1. Створення, розвиток і задачі МОП
15.2. Методи роботи та основні сфери діяльності МОП
контрольні запитання та завдання

16. Міжнародний досвід регулювання соціально-трудових відносин

16.1. Регулювання зайнятості
16.2. Регулювання процесів підготовки кадрів
16.3. Форми стимулювання праці робітників у країнах із розвинутою ринковою економікою
16.4. Зарубіжний досвід соціального партнерства
Контрольні запитання і завдання

Використана література 


Deprecated: htmlspecialchars(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /virt/homes/aapil/htdocs/modules/mod_search/mod_search.php on line 44